In English

Stuudium

← tagasi sisukorda

Õppeaasta vahetamine

Õppeaastat saab vahetada augusti lõpus (alates 25. augustist) Halda > Õppeaasta vahetamine lehelt.

Enne õppeaasta vahetamist veendu, et kõikidele õpilastele on lisatud kõik vastu võetud õppenõukogu otsused. (Kui mõnel õpilasel otsust pole, ei pea talle muidugi midagi lisama.)


Õppeaasta vahetamisel toimub järgnev:

  • Kõik õpilased, kellel on positiivne õppenõukogu otsus, liigutatakse järgmisesse klassi.

  • Õpilased, kellel on negatiivne ÕN otsus, jäetakse klassi kordama.

  • Õpilased, kellel pole ühtegi otsust, jäetakse samasse klassi kus nad on. St. et kui lisad enne õppeaasta vahetamist uusi õpilasi, siis nende klassi ei vahetata.

  • Luuakse klassid uute alustavate õpilaste jaoks.

  • Kõik eelmise aasta päevikud jäävad lõppenud õppeaastasse, ja õpetajatel on ees uus "tühi" leht.


Pärast uue õppeaasta alustamist:

  • määra uued veerandid/trimestrid/perioodid
  • lisa uued õpilased
  • kustuta lahkunud õpilased
  • muuda vajadusel olemasolevate õpilaste klassi (nt kui laps liigub paralleelide vahel). NB! Seda tuleb teha enne, kui õpetajad hakkavad päevikuid looma.