Eesti keeles

Stuudium

← show index

Personali avaldused

Stuudiumi kaudu saad vastu võtta ning menetleda avaldusi, taotlusi — näiteks lähetustaotlused, koolitus-avaldused, üldised avaldused, …

Avalduste mallid peab ette valmistama administraator. Täpsemad juhised leiad altpoolt.

Igal avalduse tüübil on eraldi "kinnitusring", ehk siis need inimesed, kelle avaldus läbib.

Avalduste kasutamise protsess on:

 1. töötaja täidab avalduse
 2. kui avaldus valmis, saadab töötaja avalduse edasi (kinnitusringis määratud kasutajale)
 3. see, kellele avaldus edasi saadeti, saab selle kohta meiliteavituse
 4. (vajadusel läbib avaldus veel kinnitusringis olevaid inimesi)
 5. avaldusele lisatakse vajadusel dokumendi number ja/või käskkirja number
 6. avaldus vastu võetud!
 • Õpetaja leiab avalduste mooduli lingi "Päevikud" lehelt "Muu" jaotusest
 • Administraatorid leiavad avalduste mooduli lingi "Halda" lehelt

Avalduse blanketi näidis (see on vorm, mida õpetaja täidab)

Avalduse liikumisring, kommentaarid


Avalduste mallide loomine (administraatorile)

Avalduste mallide loomiseks ava "Halda > Personali avaldused" leht; seal on nupp mallide haldamiseks

Avaneval lehel näed juba olemasolevaid malle ning nuppu uue malli loomiseks.

Erinevad mallid loo erinevate avalduste tüüpide jaoks; näiteks: koolitustaotlus, kiituse/märkuse avaldus, puhkuse avaldus, …

Malli loomiseks on vaja määrata:

 • avalduse tüüp (ehk nimi)
 • väljad avalduse vormis
 • ning avalduse kinnitusring ehk liikumine

Avalduse tüüp

Hea oleks luua erinevad avalduste mallid levinumate eri tüüpide avalduste jaoks, ning (soovi korral) üks eraldi üldine avalduse tüüp (näiteks nimega “Avaldus”), mida saab kasutada asjade jaoks, mis teistesse mallidesse ei sobi. Üldise avalduse vorm võib olla näiteks selline.

(Avalduse “tüüp” on lihtsalt avalduse pealkiri.)

Avalduse vormi väljad

Siin saad määrata väljad, mida avalduse esitaja täita saab. Näiteks (lihtsustatud) koolitusavalduse vorm võib olla umbes selline, nagu näha alloleval pildil.

Välja tüüp “valikud” laseb sul luua rippmenüü, kus on sinu määratud valikud, mille seast avalduse esitaja valida saab. Lisaks on rippmenüü viimane variant automaatselt "Muu", mille valides saab avalduse täitja ise vabas vormis teksti lisada.

Välja tüüp “Avaldus” võimaldab avalduse täitjal viidata mõnele teisele oma avaldusele. Seda välja tüüpi on mõtekas kasutada näiteks siis, kui soovid koguda koolitusaruandeid — avalduse täitja saab rippmenüüst valida oma eelneva koolitusavalduse.

Eelvaade

Eelvaade näitab, kuidas avalduse vorm välja nägema hakkaks; eelvaade uueneb väljasid muutes automaatselt.

Avalduse liikumine ehk “kinnitusring”

Et õpetajad saaks avaldusi esitada, pead määrama ka avalduse liikumise sammud. Igal etapil on nimi ning vastutav isik.

Näiteks võib kinnitusring välja näha selline:

Avaldus ei pea liikumisel alati kõiki samme läbima — igal sammul saab vastutaja ise valida, kellele avaldus järgmisena suunata (näiteks: algklasside õpetajate koolitusavaldused algklasside õppejuhile ja gümnaasiumiõpetajate koolitusavaldused gümnaasiumi õppejuhile).

Viimasteks sammudeks peaks alati olema vaikimisi näha olevad "Kinnitatud" ning "Tagasi lükatud" (või midagi sarnast) — kui avaldus on vajaliku protsessi läbinud, saab avaldusele märkida ühe nendest staatustest, ja seejärel ei ole see enam aktiivselt kellegi “töölaual.”


Kui õpetaja on avalduse esitanud, saab sellele lisada ka dokumendi/käskkirja numbri, et kogu avaldusega seotud info oleks terviklikult ühes kohas salvestatud.