In English

Stuudium

← tagasi sisukorda

9. ja 12. klassi õpilaste eksamite ja iseseisvate tööde hindamise muudatused 2019/20 õppeaastal

Seoses 2020. aasta kevadel pikalt kestnud eriolukorraga saab erandkorras gümnaasiumi koolieksami ja uurimuse/praktilise töö ning põhikooli loovtöö tulemuse märkimiseks kasutada uusi valikuid.

Haridus- ja teadusministeeriumi info selle muudatuse kohta leiab ministeeriumi veebilehelt (allpool parempoolses veerus, “2019/2020 õa muudatused lõpudokumentides”).

Gümnaasiumi koolieksam

Gümnaasiumi koolieksami tulemuseks saab märkida:

  • JS (jättis sooritamata) - kui õppija jättis eksami sooritamata, ehkki kooli hinnangul oleks olnud võimalik eksam sooritada;
  • EO (ei sooritanud eriolukorra tõttu) - kui õppija jättis eksami sooritamata, sest see polnud kooli hinnangul võimalik

Samuti saab koolieksamit hinnata arvestatud või mitte arvestatud hinnanguga.

Hinde lisamisel värvub see punaseks - sellele vaatamata saab tulemuse aga salvestada.

Gümnaasiumi uurimistöö või praktiline töö

Juhul kui õppija pidi enda uurimistöö või praktilise töö tegema 12. klassis, saab selle “hindeks” märkida ka:

  • JS (jättis sooritamata) - kui õpilane jättis iseseisva töö sooritamata, ehkki kooli hinnangul oleks olnud võimalik seda teha
  • EO (ei sooritanud eriolukorra tõttu) - kui õpilane jättis iseseisva töö sooritamata, sest see polnud kooli hinnangul võimalik

Nende valikute puhul ei tohi määrata tööle pealkirja.

Kui õppija jättis enda uurimistöö või praktilise töö tegemata 11. klassis, aga teeb seda 12. klassis, siis toimub töö hindamine järgmisel õppeaastal, ning sellel aastal midagi sisse ei ole vaja kanda.

Hinde lisamisel värvub see punaseks - sellele vaatamata saab tulemuse aga salvestada.

Põhikooli loovtöö (9. klassi lõpetajad)

Juhul kui õppija pidi enda loovtöö tegema 9. klassis, saab selle “hindeks” märkida ka:

  • JS (jättis sooritamata) - kui õpilane jättis iseseisva töö sooritamata, ehkki kooli hinnangul oleks olnud võimalik seda teha
  • EO (ei sooritanud eriolukorra tõttu) - kui õpilane jättis iseseisva töö sooritamata, sest see polnud kooli hinnangul võimalik

Nende valikute puhul ei tohi määrata tööle pealkirja.

Kui õppija jättis enda uurimistöö või praktilise töö tegemata 8. klassis, aga teeb seda 9. klassis, siis toimub töö hindamine järgmisel õppeaastal, ning sellel aastal midagi sisse ei ole vaja kanda.

Hinde lisamisel värvub see punaseks - sellele vaatamata saab tulemuse aga salvestada.