← tagasi sisukorda

Nädala- ja kuuplaanide koostamine

Stuudium võimaldab lasteaias vaikimisi nädalaplaani koostamist. Kui soovid täita ka kuuplaani, siis palun anna soovist Abi kaudu teada – seadistame Stuudiumi teile vastavalt.

Nädalaplaan või eraldi päevad?

Päeviku vaates on õpetajal võimalus luua nädalaplaan – kuid ta saab luua ka eraldi päevi. Viimane on otstarbekas näiteks liikumispäevikus, kooliks ettevalmistuse päevikus või mujal, kus nädalaplaani täitmise kohustust või vajadust otseselt pole.

Nädalaplaani loomise hetkel lisab Stuudium automaatselt päevikusse kõik selle nädala päevad. See ei tähenda, et kõikidele päevadele tingimata kandeid pead tegema – kui rühm tegutsebki näiteks kolmel päeval nädalas, siis jäta üleliigsed tulbad tühjaks.

Nädalaplaani täitmine

Nädalaplaani kuju võime lasteaia soovidest lähtuvalt sättida sobivaks. Vaikimisi on nädala teema nõutud ja palume täita HM ette kirjutatud valdkondade eesmärke. Kui soovite valdkondi muuta, siis andke soovist Abi kaudu teada.

Nädalaplaanis sätestatud teema ja eesmärgid on näha ka lapsevanematele. Kui oled nädala eesmärgid sõnastanud ja nädalaplaani salvestanud, võid soovi korral planeerida kohe ka kõikide päevade tegevused. Selleks võid vajutada "muuda nädalaplaani" – avaneb sama vaade, kuid nüüd tekivad vasakusse serva ka kiirviidad nädalapäevadele. Nendele klikkides avanevad üksikud päevad, kuhu võid sisestada päeva teema ja planeeritud tegevused.

Nädalaplaani muutmise vaade. Vasakus servas on kiirviited nädalapäevadele.

Kui oled päeva tegevused ette määranud, aga töönädal teeb omad korrektuurid, siis võid päeva saabudes neid siiski muuta. Selleks klõpsa päeva päisel ja vali "muuda päeva". Süsteem talletab nii algse kande kui ka paranduskande – see tähendab, et soovi korral saab hiljem võrrelda algset nädalaplaani ja tegelikke sissekandeid.

"Päevade nimekiri" ja nädalaplaani avalikustamine

Päeviku ülaservas olevast menüüst "päevade nimekiri" valides näed nädalaplaanide, kuuplaanide ja sisse päevade teemade. Sealt leiad ka võimaluse nädalaplaani avalikuks teha (et sellele näiteks lasteaia kodulehelt viidata) – loe lähemalt siit: nädalakava avalikustamine.

Kuuplaani täitmine

Vaikimisi ei ole kuuplaanid sisse lülitatud – kui soovid neid kasutada, kirjuta palun Abisse!

Kuuplaani loomine ega täitmine ei erine põhimõtteliselt oluliselt nädalaplaanist. Kuuplaanis palume sätestada kuu teema ning eesmärgid valdkondade kaupa. Seejärel on õpetaja otsustada, kas luua selle alla nädalaplaanid (kus omakorda märkida nädalate teemad ja eesmärgid) või hakata kohe üksikuid päevi (koos päevade tegevustega) sisse kandma.

Samuti puudub kuuplaanil piiratud kestvus – ühe kuuplaani alla võib lisada 3 nädalat (näiteks jõulukuul), või isegi 6 nädalat (kui see kalendrit vaadates sobilik tundub). Üks kuuplaan kestab kuni järgmise kuuplaani alguspäevani.