In English

Stuudium

← tagasi sisukorda

Muudatused/uuendused

🚨 Kriisiolukorra teadaanded

Stuudiumis on nüüd administraatoritele aktiivne kriisi- ja eriolukordadest teavitamise vahend. Palume enne selle kasutamist väga põhjalikult tutvuda abimaterjaliga ning kasutada seda vahendit rangelt vaid väga erandlikel juhtudel — näiteks seoses lühikese etteteatamisega koduõppe kehtestamisega, kooli karantiini määramisega, koduõppe kehtestamisega, või tuletõrjeõppuse/tulekahju korral.

Abi: Kriisiolukordade ja õppuste teadaanded


Uus Stuudiumi äpp ja puudumistest ette teatamine

Stuudiumi äpis saab nüüd puudumistest ette teatada ilma, et peaks eraldi avama Stuudiumi veebilehe. Selleks tuleb alumisest menüüst valida laps, ning vajutada “Puudumised” menüünupule:

Kohaloleku ja toidukordade statistika

Päevikust avaneval “Kohaloleku ja toidukordade statistika” tabelis on nüüd välja toodud ka ette teatatud puudumised.

🌐 Stuudiumi veebilehed — Stuudiumis saab nüüd ehitada väikeseid veebilehti.

Veebilehti saab luua ja seadistada administraator, aga pärast veebilehe loomist saab lisada lehe toimetajaks ka teisi kasutajaid — lehe toimetajad saavad seejärel ise lehe sisu muuta.

Maksuvaba kuu, märkmed raamatupidajale

Laste profiilides saavad administraatorid nüüd sisestada maksuvaba kuu ja muid märkmeid raamatupidajale. See info ilmub Halda > Toidukordade aruanne lehele ja raamatupidajale saadetud tabelitesse.

Toidukordade aruanne ning info jagamine raamatupidajaga

"Halda > Toidukordade aruanne" lehel on nüüd uus valik, "Saada raamatupidajale".

Sealtkaudu saad saata raamatupidajale kirja, kus on viited valitud kuu andmetabeli alla laadimiseks.

Puudutud päevade arv söögikordade aruandes

"Halda" > "Toidukordade aruanne" lehel (ja ekspordifailides) on nüüd ka lapse puudutud päevade arvud.

Aruanne

Nädalakavade printimine

Rühmapäeviku "Päevade nimekiri" lehelt leiad nupud käesoleva ning järgmise nädala plaanide printimiseks!

Päeva tegevuste täitmisel nädala teema ja -kava vaatamine.

Kui täidad päeva tegevusi, on nüüd vasakus tulbas näha ka nädala teema ja nädala tegevuste plaan.

Kava täitmine

Reedesed ja esmaspäevased puudumised

Kui sinu lasteaias on kasutusel loogika, mis vabastab eelmisel päeval puudunud õpilased järgmisel päeval automaatselt toidukordade eest maksmisest, vabastatakse nüüd reedesed puudujad esmaspäevasest maksmisest. (Eelnevalt toimus arvutamine vaid kalendripäevade järgi, ja ei võtnud arvesse nädalavahetusi).

Nädalakavade ning päevade tegevuste selgem ja parem näitamine

Muutsime kuvatavat infot selgemaks ning konkreetsemaks. Täpsema info nädala- ja kuukavade koostamise kohta leiab siit: Nädala- ja kuukavade koostamine.

Soovi korral saavad lasteaiad lisada ka kuuplaane

Täpsema info nädala- ja kuukavade koostamise kohta leiab siit: Nädala- ja kuukavade koostamine. Kui soovite, et teie lasteaias saaksid õpetajad luua kuuplaane, siis palun andke sellest teada kas Stuudiumi abi kaudu.

Võimalus nädalakavasid ning päevade tegevuste plaane lasteaia kodulehel jagada ning neid otse brauserist printida

Täpsem info siin: Nädala- ja kuukavade avalikustamine.

Kohaloleku ning söögikordade aruanne

Rühmapäevikus saab nüüd vaadata põhjalikku aruannet puudumiste ja toidukordade kohta - kuupõhiliselt kuvatakse iga päeva kohta kohalolijate arv ning iga söögikorda söönud laste arv. Lisaks arvutatakse nende andmete baasil kuu kokkuvõte.

Puudumiste ja muu sellega seotud asjade kohta kirjutasime ka abi-artikli: Puudumised ja söögikordade märkimine

Lasteaedade Abi

Stuudiumi Abi on nüüd lasteaedadele informatiivsem ning sisaldab ainult seda infot, mis puudutab lasteaedasid. Lisaks on seal uued abi-artiklid nädala- ja kuukavade, puudumiste ning söögikordade ja plaanide avalikustamise kohta.