Eesti keeles

Stuudium

← show index

🔐 Õpetajate ja administraatorite kontode turvalisuse tagamine

Juhend: Päevikusse ülesannete lisamine distantsõppe perioodil

Juhend: 9. ja 12. klassi õpilaste eksamite ja iseseisvate tööde hindamise muudatused 2019/20 õppeaastal

✉️ Info administraatorile: uute kasutajate kooli meiliaadressid & Stuudiumi profiil


Stuudiumi uuendused

Oktoober 2020

👤💬 Stuudiumi jututoad

🗳️ Registreerimise tüübi valik (administraatoritele)

Nüüd saab luua eraldi tüüpi registreerimisi nõusolekute (nt isikuandmete töötlemise eriload) kogumiseks või valimiste (nt õpilasesinduse valimised) korraldamiseks. Vaata lähemalt registreerimiste abilehelt ja nõusolekute kogumise abilehelt.

Väiksemad asjad

 • Puudumistest ette teatamiste aruanne — nüüd saab vaadata puudumistest ette teatamiste nimekirja ja kokkuvõtet möödunud kuude kohta. Administraatori aruande leiab “Halda” → “Puudumiste ette teatamised” lehe kaudu. Klassijuhataja leiab oma klassi õpilaste aruande õpetaja esilehelt klassi blokist.

September 2020

☑️ 🕐 Tunnitööde märkimine

Osalise või täieliku distantsõppe perioodil saab tunnitööd lisada "tunnitöö" tüüpi ülesandena. Vaata täpsemaid juhiseid: ülesannete lisamine distantsõppe ajal.

Suhtlus Automaatvastus puudumise ajal

Õpetajad saavad kalendrisse puudumise märkimisel lisada automaatvastuse. Automaatvastus on näha puudumise ajal õpetajale (individuaalse) sõnumi saatjatele:

📖 RIKS-i õpilaste importimine

Stuudiumist saab nüüd RIKS raamatukogu-tarkvarasse importida õpilaste ja õpetajate nimekirjad. Loe lähemalt ja vaata juhiseid.

💻 Distantsõppe teavitus

Klassijuhatajatel ja lapsevanematel on uus võimalus tähistada distantsõppel olevaid õpilasi — kooli teavitamine distantsõppest.

🏡 Koduõppel õpilaste tähistamine

Koduõppel olevate õpilaste profiili saab lisada märkmed, mis on õpetajale päevikus näha — koduõppel olevate õpilaste tähistamine.

Suhtlus Suhtluse uus kujundus

Stuudiumi suhtluse kasutajaliides läbis disainiuuenduse. Lisandunud on broneeringute aruanne (link kalendri all) ning uus viis suhtlusesse meilide edastamiseks (info “Seaded” lehel).

Kevad 2020

📃 E-tunnistus koolile ja õpilasele

 • Klassijuhatajale ja administraatorile: ametlike e-tunnistuste välja andmine.

 • Õpilasele ja lapsevanemale: Stuudiumis saad vaadata enda tunnistust, ning seda soovi korral unikaalset linki kasutades teiste koolidega jagada. Vaata lähemalt: e-tunnistus.

♻️ Lõiming

Päevikus “Eksamid jm” rippmenüüs on uus valik: “Lõiming”. Sealt näeb päeviku õpilaste teisi tunde ja kodutöösid, et õppetööd ning õpilaste koormust saaks paremini planeerida ning õppeainete tegevusi omavahel siduda.

Tera Tagasiside Teras

Teras saab nüüd õpilaste töödele paremini tagasisidet anda. Vaata lähemalt: Tera kasutamine õpilaste tunni- või kodutööde kogumiseks

🚨 Kriisiolukorra teadaanded

Stuudiumis on nüüd administraatoritele aktiivne kriisi- ja eriolukordadest teavitamise vahend. Palume enne selle kasutamist väga põhjalikult tutvuda abimaterjaliga ning kasutada seda vahendit rangelt vaid väga erandlikel juhtudel — näiteks seoses lühikese etteteatamisega koduõppe kehtestamisega, kooli karantiini määramisega, koduõppe kehtestamisega, või tuletõrjeõppuse/tulekahju korral. Abi: Kriisiolukordade ja õppuste teadaanded


2019

Tera Tera kursuste arhiveerimine

Tera kursuse seadete lehelt saab nüüd kursuse arhiveerida. Arhiveeritud kursused jäävad alles, aga ei ole enam muudetavad (lisada-muuta ei saa kursuse materjale, ja õpilased ei saa materjalidele oma vastuseid lisada), ja kursuste nimekirjas on arhiveeritud kursused kõige lõpus.

Arhiveerida võid näiteks juba möödunud õppeaasta või lõppenud õppeainete kursused. Arhiveeritud kursuse saab hiljem vajadusel taas aktiveerida.

💬 Uuendatud: Tagasiside-lausete lühisõrmised

Kõikidel koolidel on nüüd aktiivne uuendatud tagasiside-lausete moodul — õpetajad saavad endale lisada tihti vaja minevad laused või lõigud, mida saab siis päevikus kommentaaride kirjutamisel paari klahvivajutusega taaskasutada. Loe lähemalt ja vaata juhiseid.

☑️ Individuaalsed kodutööd

Stuudiumis saab nüüd lisada kodutöid ka vaid osadele päeviku õpilastele. Seda võimalust saab kasutada näiteks siis, kui soovid mõnele õpilasele anda täiendava või teistsuguse ülesande. Loe lähemalt ja vaata juhiseid

Väiksemad asjad

 • Suhtlus Suhtluses saab gruppidest inimesi ükshaaval ka välja arvata. Näiteks: grupi liikmeteks võivad olla “Kõik 3. klassi lapsevanemad, välja arvatud Mart Tamm”. Kasutaja grupist välja arvamiseks vali grupi liikmete haldamise lehel rolliks “Ei ole liige”

 • Õppeedukuse aruannet saab nüüd filtreerida päeviku kategooria järgi (kui koolis on kasutusel päevikute kategooriad.)

 • Klassi lehelt saab printida õpilaste nimekirja ilma sünnipäevadeta.

 • Kui päevik on seotud Tera kursusega saab nüüd Tera materjalile viidata ka tunni kirjelduses (varem sai Tera materjalile viidata vaid kodutöö sisus).

 • Palju erinevaid veaparandusi.


Detsember 2018

Stuudiumi saab nüüd siduda RIKS raamatukogu-tarkvaraga, nii et õpilased ja õpetajad näevad oma laenutusi ja laenutuste tähtaegu otse Stuudiumis. Loe lähemalt ja vaata juhiseid


Oktoober 2018

 • Klassi lehelt (Klassid > [klass]) saab nüüd “Õpilaste profiilipildid” nupust vaadata õpilaste profiilipiltide galeriid.
 • Sisselogimislehe “Logi mind tulevikus automaatselt sisse” linnuke toimib nüüd ka ID-kaardiga sisse logides — kui linnuke on valitud, jäetakse konto brauseris sisse logituks.
 • Klassijuhataja saab klassi lehelt (Klassid > [klass]) nüüd vaadata kõiki klassi õpilastele määratud kodutöösid.

September 2018

 • Avalduste moodul: avalduse esitaja saab nüüd avaldusele lisada ka faile. (Selleks tuleb avalduse malli lisada “failid“ tüüpi väli.)

 • Stuudiumi veebilehe-ehitaja:

  • nüüd saab veebi kujunduse seadetes valida ka paari erineva font-i vahel;
  • lehekülgedele saab lisada alamlehekülgi.
 • G Suite integratsioon — lõpetanud lendude õpilaste kontod suspend-itakse nüüd automaatselt.

 • Mitme kooli vahel kontode sidumine: õpetajatele, lapsevanematele ja õpilastele, kellel on kontod mitmes erinevas Stuudiumit kasutavas koolis pakub nüüd Stuudium automaatselt nende kontode omavahel sidumise võimalust.

 • Registreerimised:

  • “Vaata kõiki registreerunuid” lehelt saab nüüd alla laadida osalejate tabeli Exceli või csv failina.
  • “Vaata registreerimiste logi” lehelt näeb registreerimise ajalugu: kes, millal kuhu registreerus ja/või end pärast registreerimist taas eemaldas.
 • Enda profiilist saab salasõnaga sisse logimise keelata vaid siis, kui sisse on logitud Smart-ID-d või ID-kaarti kasutades.

 • Opiq integratsiooni veaparandus: enam ei saadeta Opiqusse päeviku õpilasi, kelle Stuudiumi profiil on (pärast nende päevikusse lisamist) ära kustutatud.

 • Sünnipäeva arvutamine klassi lehel: 29. veebruaril sündinute sünnipäeva kuvatakse nüüd õigesti: 29. veebruaril.

 • Klassi puudumiste lehe “Lapsevanemate lisatud põhjendused” jaotuses ei ole enam näha liiga vanu (näiteks eelmise õppeaasta kevadel lisatud) põhjendusi.

 • Sõnalise hindamise kogumike kopeerimine eelmisest õppeaastast praegusesse õppeaastasse — nüüd säilitatakse kopeerimisel (võimalusel) ka klassi number. Ehk: kui kopeerida möödunud aasta "1a matemaatika" lausekogumik, ei muutu see enam käesoleva "2a matemaatika" lausekogumikuks, vaid jääb ikka 1. klassi külge.


August 2018

Suhtlus Natuke muutus Suhtluse kasutajaliides — nüüd on sõnumite nimekirjas sõnumitele rohkem ruumi, ja sõnumite nimekirjas on kohe näha sõnumi adressaadid.

Suhtlus Muutunud on Suhtluse teavituste saatmise loogika: meiliteavitusi lugemata sõnumite/vastuste kohta saadetakse hommikuti ja õhtuti; teavitused uute vastuste kohta sõnumitele, millele sa ise vastanud pole saabuvad harvemini kui teavitused uute sõnumite kohta. Stuudiumi mobiiliäpp teavitab vaid uutest sõnumitest, ning olulistest vastustest (vastus loetakse oluliseks siis, kui vastab sõnumi autor ise või kui oled vestluses ise osa võtnud).

Väiksemad asjad

 • Uuenenud väljanägemise ning natuke erineva struktuuriga menüüriba.
 • 🔐 Stuudium kontrollib nüüd regulaarselt kõikide kasutajate salasõnade turvalisust, ja suunatakse vajadusel parooli muutma. Parool peab olema piisavalt pikk ja keeruline; lisaks on keelatud paroolid, mis on mõnest muust keskkonnast internetti lekkinud. (Loe lähemalt näiteks geenius.ee portaali uudisest.) Varem (alates aprillist) toimus see kontroll vaid õpetajate ja administraatorite kontode puhul.

Juuli 2018

📌 Registreerimised

Registreerimiste osalejate valikud on nüüd paindlikumad — nüüd saab valida ka õpetajaid klasside kaupa, õpilasi päevikute kaupa, ja üksikuid inimesi. Lisaks saab lubada lapsevanematel registreeruda õpilaste eest. Loe lähemalt registreerimiste abilehelt.

Osalejad

Väiksemad asjad

 • Todo-s olevad tähtajaga sulle määratud ülesanded on nüüd näha suhtluse kalendris


Juuni 2018

Todo — ülesannete nimekirjad ja meeldetuletused

Stuudiumis saavad õpetajad luua ülesannete nimekirju — seda saab kasutada nii endale meeldetuletuste lisamiseks, kui ka kolleegidele ülesannete määramiseks. Loe pikemalt.

Väiksemad asjad

 • Administraator saab nüüd päeviku “Tundide nimekiri“ vaatest vaadata ka kustutatud tunde, ja neid vajadusel taastada. Linnuke kustutatud tundide vaatamiseks on lehe lõpus.

Mai 2018

👁️ Privaatsus-seaded

Stuudium küsib peatselt lapsevanematelt, kas nad lubavad klassi nimekirjas teistele klassi lapsevanematele näidata oma nime. Kui lapsevanem valikut ei tee, või valib “Ei luba”, siis ei ole lapsevanema nimi klassi nimekirjas teistele klassi liikmetele näha. Juhtkond ja õpetajad näevad jätkuvalt alati klassi täielikku nimekirja.

🌐 Stuudiumi veebilehed

Stuudiumis saab nüüd ehitada väikeseid veebilehti. Veebilehti saab luua ja seadistada administraator, aga pärast veebilehe loomist saab lisada lehe toimetajaks ka teisi kasutajaid — lehe toimetajad saavad seejärel ise lehe sisu muuta.


Aprill 2018

📝 Kokkuvõtva hinde/kommentaari mustandid — õppeperioodi kokkuvõtvad hinded või kommentaarid saab nüüd lisada ka mustandina. Niimoodi saab hindeid-kommentaare sisestada pikema aja jooksul, ja need siis valmimisel õpilastele ja vanematele avaldada.

Väiksemad asjad

 • 🔎 Õpetaja esilehel on nüüd otsingukast, kust saab otsida õpilasi/lapsevanemaid nime järgi (niimoodi jõuab kiiremini kontaktandmeteni, kui klassi lehe kaudu).
 • Küsimustike haldamise leht on nüüd mobiilisõbralikum
 • 🔐 Õpetajate ning administraatori- või vaatlejaõigustega kasutajate sisse logimisel kontrollitakse nende parooli turvalisust, ja suunatakse vajadusel parooli muutma. Parool peab olema piisavalt pikk ja keeruline; lisaks on keelatud paroolid, mis on mõnest muust keskkonnast internetti lekkinud. (Loe lähemalt näiteks geenius.ee portaali uudisest.) Varem toimus kontroll vaid parooli muutmise ajal.

Märts 2018

🏫 Koolitee.ee

Koolitee.ee keskkonnas saad luua ja avaldada kooli töökuulutusi. Loodud kuulutusi saad jagada Facebookis või embedida kooli kodulehele. Sisestada tuleb vaid vajalikud andmed - kuulutuse kenasti vormindatult ilmumise eest hoolitseb Koolitee.

Väiksemad asjad

 • Päeviku "Näita ainult hinnetega tunde" vaade näitab nüüd ka “Tegemata” märkeid (kui õpetaja on neid kasutanud)
 • Veaparandus: mitme klassi õpilastega päeviku “Õpilased” lehel näidatakse nüüd kõikide klasside õpilaste Stuudiumi külastuste graafikuid.
 • 🔐 Turva-täiendus: uue administraatori- või vaatlejaõigustega kasutaja lisamisel saavad selle kohta meiliteavituse kõik Stuudiumi administraatorid.
 • Avalikus ainekavade vaates (kui ainekavad on kodulehele lisatud) on nüüd kavade leidmise lihtsustamiseks ka klassi otsingu-filter (kui ainekavasid on palju).
 • Avaldused: kasutaja saab esitamata avalduse (mustandi) nüüd ise kustutada.

Jaanuar-veebruar 2018

Väiksemad asjad

 • Adminid saavad taastada kustutatud õpilase arengukaarte.
 • Kasutaja saab kõik enda hallatud õpilase arengukaardid korraga "üle anda" teisele kasutajale.
 • Küsimustike sorteerimisjärjekord on nüüd loogilisem.
 • Veaparandused: õppeaasta jooksul õpilase klassi vahetades kuvatakse hinded õpilasraamatus/jne nüüd õigesti.
 • "Halda > õppetöö > kõik sisse kantud tunnid" leht on nüüd näha ka klassijuhatajatele (lingi leiab klassi lehelt “Õppetöö ja tagasiside” tulbast.)
 • "Halda > õppetöö > kõik sisse kantud tunnid" leht on nüüd kiirem, ja näitab vaikimisi vaid lähiminevikku. (Kaugema ajaloo vaatamiseks on uus nupp.)
 • Avalduste mooduli avalduste staatuse muutmise teavitused saadeti varem alati sellele meiliaadressile, mis oli kasutaja profiilis avalduse esitamise hetkel. Nüüd saadetakse teavitused õigele aadressile ka siis, kui kasutaja on profiilis aadressi muutnud.
 • Klassi puudumiste põhjendamise vaates on nüüd (hiirega puudutud tunni kohale liikudes) näha puudmise lisanud õpetaja nimi.
 • "Tegemata" märked on nüüd näha ka hinnetelehel.
 • Klassi ülevaate lehel (Klassid > [Klass] > Ülevaade) on uus valik: "Näita ainult puudumisi".
 • Admini "Kõik päevikud" lehe otsing otsib nüüd ka päeviku lisakirjelduse välja sisust.
 • Õpilase ülevaates olevad ringipäeviku tundide lingid viitavad nüüd konkreetse ringipäeviku lehele, mitte õpilase kõikide ringipäevikute lehele.

Detsember 2017

“Tegemata” tähis — päeviku hinnete vaates saab lisaks “hilines”, “puudus”, “tähelepanu!”, (jne) valikutele valida uue tähise: “Tegemata”. Seda saab kasutada lihtsamini tegemata (ja nt järele vastamisele kuuluvate) tööde ja ülesannete märgistamiseks.


November 2017

 • Õpilase ülevaate lehel on uus alajaotus “Õpetajad”, kust on näha õpilase õpetajad
 • “Halda” lehel “Õppetöö” jaotuses on uus leht, “Kõik sisse kantud tunnid”, kust näeb kalendrivaates kõiki sisse kantud tunde

Väiksemad asjad

 • “Halda > Vaata kasutajaid” lehel on nüüd võimalik alla laadida csv fail, kus on lisaks kasutajate meiliaadressidele ka profiilis olev telefoninumber.
 • Klassi puudumiste lehel on nüüd selgitav tekst puudumiste ette teatamiste kohta.
 • Veaparandus: Suhtluse kalendrisse märgitud puudumiste-asenduste muutmisel jäid teatud juhtudel (kui asenduse infot muudeti) asendusõpetajatele “ajutiselt” lisatud päevikud igaveseks nähtavaks. Enam ei jää.
 • Veaparandus: ainekava/töökava lehe printimisel ei ole prinditaval lehel enam kommentaarikasti.
 • Registreerimiskogumiku kopeerimisel kopeeritakse nüüd ka registreerimise sihtrühmad ja kogumiku adminid (varem kopeeriti ainult kirjeldus ja valikud).
 • “Klassid > [klass] > Õpilaste keskmised hinded” vaates on nüüd näha ka õpilaste kõikide jooksvate hinnete aritmeetiline keskmine (õppeperioodide kaupa).

September 2017

Arengu kaardid

Õpilase arengu kaartide admin-vaates on kaardid sorteeritud nüüd klasside kaupa, lisaks saab filtreerida kaarte õpetajate ning pealkirja järgi.

Registreerimised

 • Varem sai registreerunute nimekirja all klõpsates teha registreerunud õpilastega uue päeviku. Nüüd saab niimoodi luua ka uue ringipäeviku.

 • Registreerimiskogumiku seadetes on uus valik “Ära luba valikut muuta (hiljem kui 15 minutit pärast valiku tegemist)” — see tähendab, et registreerunud kasutaja ei saa enam (15 minuti möödudes) oma registreerimist kustutada.

Smart-ID

Stuudiumisse saab nüüd sisse logida Smart-ID'd kasutades. Smart-ID konto on tasuta, ja konto saavad teha ka alaealised (vaja on lapsevanema nõusolekut).

Smart-ID'ga sisse logimiseks peab profiili olema lisatud isikukood.

Äpi ja lisainfo leiab siit: www.smart-id.com/et/laadi-alla

Õpilased EHISesse

Uute õpilaste EHISesse lisamiseks saad Stuudiumis teha andmefaili, mis seejärel EHISesse laadida. Lisainfo siit.

Väiksemad asjad

 • Lapsevanema profiilis on nüüd nupp, mille kaudu saab esitada taotluse uue lapse lisamiseks profiilile.
 • Suhtlus hakkab nüüd kasutajatele meiliteavitusi saatma ka siis, kui nad ei ole mitte kunagi Suhtluse lehte avanud. (Aga teavitusi saadetakse ikkagi vaid siis, kui kasutaja on “aktiivne”, ehk siis ta on Stuudiumisse sisse loginud.)
 • Parandus: õpilase ülevaates näidati teatud juhtudel ka infot, mis pärines kustutatud päevikust. Enam kustutatud päevikute infot ei kuvata.
 • Parandus: kui õpilase arengu kaardi liikmeks oli ka kustutatud kasutaja, ei saanud kaardi liikmeid muuta. Nüüd saab!
 • Registreerimiskogumikud sorteeritakse nüüd lisaks algusajale ka nime järgi (ehk siis: mitu sama algusajaga kogumikku sorteeritakse tähestiku järgi.)

Juuni 2017

Küsimustiku vastuste mustandiks muutmine

Küsimustiku vastuste lehel (Halda > Küsimustikud > [Küsimustik] > Vastused) saad nüüd valitud vastuse uuesti mustandiks muuta. See tähendab, et siis saab (kui küsimustiku lõpukuupäev pole veel saabunud) vastaja oma vastuseid veel muuta/täiendada ja uuesti esitada.

Info: kui kasutad www-ga algavat Stuudiumi aadressi…

Kooli Stuudiumi õige aadress on kujul koolinimi.ope.ee. Kui kasutada aadressi www.koolinimi.ope.ee, näitab Stuudium teadet, et aadressi alguses ei ole vaja kasutada www-d.

Et viidata oma kooli Stuudiumile, kasuta alati linki täpselt sellisel kujul: https://koolinimi.ope.ee — niimoodi avaneb Stuudiumi leht lingil klikkija jaoks kõige kiiremini ja kõige turvalisemalt.

Väiksemad asjad

 • Õpilaste profiilis on lingid ka varasemate aastate tunnistusele uues printimismootoris
 • Printimismootoris saab nüüd valida, kas tunnistusele lisada õppenõukogu otsused (vaikimisi variant), või mitte.

Mai 2017

Uuendatud sisselogimisleht

Sisselogimislehel on nüüd igava valge tausta asemel pildid, ja uutele kasutajatele mõeldud selgitused/abitekstid konto loomise kohta on varasemast lühemad-lihtsamad.

Küsimustike alapealkirjad

Paljude küsimustega küsimustikke saab nüüd selgemini liigendada kasutades alapealkirju.

Väiksemad asjad

 • Ringipäevikutes on nimekirja lõpus näha osalejate arv (nagu ka tavapäevikus õpilaste arv)
 • Lapsevanema konto taotlemise lehe aadress on nüüd varasemast palju ilusam https://koolinimi.ope.ee/konto (eelmine aadress toimib muidugi samuti edasi)
 • Küsimustike vastuste eksport .xls formaadis

Aprill 2017

Suhtlus Kasutajate info

Klõpsates Suhtluses kasutaja nimel on nüüd näha ka tema roll(id) — kas tegu on õpetaja, õpilase või lapsevanemaga.

Suhtlus “Aktuaalne” & Suhtluse mobiilivaade

Kasutades Suhtlust telefoni veebilehitsejas on nüüd menüüs nupp “Aktuaalne”, mis näitab sama infot mis arvuti veebilehitsejas (ehk suurel ekraanil) on näha esilehel (järgmised sündmused ja õpetajate puudumised-asendused).

Tera Teras saab materjale ümber järjestada!

Lõpuks on võimalik Tera kursuses muuta materjalide ja kaustade järjekorda; nupu leiad materjalipuu alaservast.

Puudumiste põhjendamise muudatused

Maikuus muutub lapsevanematele oma lapse puudumiste põhjendamine lihtsamaks — loe lähemalt siit.

Väiksemad asjad

 • Kui lisad oma Suhtluse kalendri voo mõnesse kalendrirakendusse (nupukesed kalendri pealkirja kõrval), tuleb nüüd lisaks pealkirjale/ajale kaasa ka sündmuse sisu.
 • Administraatorid saavad nüüd Suhtluses lukustada kõiki teemasid (varem sai teema lukustada vaid sõnumi autor ise).
 • Avalduste moodul: meiliteavitusi saadetakse ka avaldusele lisatud kommentaaride kohta (teavituse saab avalduse esitaja ning see kasutaja, kellele avaldus hetkel määratud on)
 • Väike turva-täiendus: kui kasutaja muudab oma profiili meiliaadressi, saadetakse selle kohta teavitus vanale ja uuele meiliaadressile.

Märts ja varem, 2017

Avaldused++

Avalduste moodulis saavad nüüd avalduse vormide seadistusi teha administraatorid ise; lisaks sisaldab abi-leht ka täpsemat juhendit keskkonna kasutamise kohta. (Kui avalduste keskkond huvi pakub, siis selle sisse lülitamiseks võta ühendust Abi kaudu)

G Suite (Google Apps) integratsioon

Kui kasutad koolis G Suite'i, saad Google kontod (meiliaadressid) siduda Stuudiumi kasutajakontodega. See tähendab, et kasutajad (õpetajad ja/või õpilased) saavad oma postkasti (ja Google Drive'i, ja teistesse rakendustesse) sisse logida läbi Stuudiumi konto. Täpsema ülevaate ja info leiad siit.

Küsimustike ja registreerimiste kopeerimine

Küsimustike ja registreerimiste seadete muutmise lehtedel on nüüd nupp, millega saad küsimustikust/registreerimisest teha koopia. See on kasulik, kui tahad korraldada samade/sarnaste valikutega uut küsimustikku/registreerimist. (Pärast koopia loomist saab kõiki küsimusi, valikuid ja muid parameetreid muuta.)

Ainekavad kooli kodulehele

Stuudiumis olevad vastu võetud ainekavad saad nüüd automaatselt lisada (embed-ida) oma kooli kodulehele. Täpsema info ja juhised leiab ainekavade lehe päisest, klõpsates nupul "Avalikusta ainekavad oma kodulehel".

Nädala kokkuvõtte meilid lapsevanematele

Lapsevanemad saavad nüüd lasta endale iga nädala lõpus saata meili, kus on nädala jooksul lapse kohta lisatud info (hinded, kommentaarid, jne).

Õpilase ülevaate-leht on lõpuks mobiilisõbralik

Lapsevanemate esitatud puudumiste põhjenduste kustutamine

Kui klassijuhataja kustutab lapsevanema esitatud põhjenduse, märgitakse see nüüd "Tagasi lükatuks", ja lapsevanem ei saa enam sama tundi uuesti põhjendada.

Tera Tera avalikud kursused

Tera avalikud kursused on nüüd kõikidele kooli kasutajatele näha Tera esilehel, kursuste loetelus.

Tera Tera jagatud dokumendid

Teras saab nüüd materjalile lisada ka reaalajas mitme kasutaja poolt muudetava tekstidokumendi. Loe lähemalt siit.

(NB! See võimalus on hetkel testimisel, võta ühendust kui soovid selle kasutusele võtta!)

Kodutööde ja kontrolltööde kuupäevalised piirangud

Uuelt Halda > Haldamine > Kodutööde/KT-de piirangud lehelt saab administraator:

 • täielikult keelata valitud kuupäevadeks kodutööde ja/või lisamise (näiteks pühadejärgsed kuupäevad)
 • või lubada valitud kuupäevadel piiramatult kontrolltöösid, näiteks "arvestuste nädala" jooksul

Küsimustike vastuste statistika

Küsimustiku vastuste juures on nüüd nupp "Vaata statistikat", mis arvutab automaatselt vastuste kohta statistikat (mitu % vastanutest andis mis vastuse, jne).

Excel tabeli eksport++

Mõnes vaates, kus varem oli vaid võimalus csv faili alla laadimiseks, saab nüüd laadida ka .xls faili, mis avaneb otse Excelis. Üritame Exceli-laadimise-võimalusi tulevikus laiendada ka sinna, kus seda võimalust veel ei ole.

(Aga ametlik masinloetav ning väga standartne formaat on jätkuvalt csv!)

Õpilase arengu kaardid & adminid

Kui arengu kaardil ei ole enam ühtegi aktiivset administraatorit, saab administaator/vaatleja selle kaardi "endale võtta" (ehk siis kasutaja muudetakse uueks administraatoriks).

Registreerimised: registreerunute nimekirjas lapsevanemate lapsed

Varem olid registreerunute juures näha kõik kasutaja külge lisatud õpilased. Nüüd on lapsed näha vaid ema/isa/eestkostja rolli puhul — kasvatajate, sotsiaalpedagoogide jt töötajate juures lapsi ei näidata.

Suhtlus Suhtlus: õpetaja asenduste kohta saadetakse teavitusi

Asendajad saavad oma asenduse kohta Suhtluses eraldi sõnumi. (Stuudiumi app-i tuleb selle kohta kohe ka telefoniteavitus; kui app-i pole, saabub teavitus meili teel, nagu tavaliselt)

Suhtlus Suhtlus: mitmepäevased sündmused kalendris

Puudumiste koondaruanne toitlustuse jaoks

"Halda > Puudumiste koondaruanne toitlustuse jaoks" lehelt leiad aruande, kus on välja toodud puudujate ning puudumistest ette teatanud õpilaste arvud klasside ning kuupäevade kaupa. Kui lood söökla töötaja(te)le kasutajakontod, saad seda vaadet nendega jagada.

Avaldused

Stuudiumis on uus avalduste moodul, mis võimaldab menetleda personali avaldusi/taotlusi — näiteks lähetustaotlused, koolitus-avaldused, jne — täpsema info leiad siit.

Ainekavade formaatimine

Lisaks lihtsalt faili üles laadimisele saad nüüd töökava täita ja vormindada otse Stuudiumis. (Säilinud on ka failide üles laadimise võimalus — töökavale saad vajadusel lisada manuseid.)

Töökava formaatimine

Sõnalise hindamise kogumike koostamisel saab nüüd muuta lausete järjekorda

Lausete ümberjärjestamine