← tagasi sisukorda

Stuudiumi API


Stuudiumi APIt saad kasutada oma (kooli- või õppetööga seotud) rakenduses inimeste autentimiseks, ja teatud andmete pärimiseks.

API kasutamiseks on vaja rakendus eelnevalt registreerida. Selleks kirjuta aadressil info@stuudium.com ja kirjelda täpsemalt, mis eesmärgil ja milliseid API funktsionaalsusi kasutada soovid.

Heakskiidu korral saad seejärel kasutamiseks CLIENT_ID ja CLIENT_SECRET võtmed.

Üldnõuded & tingimused

  • Kasutajale peab olema selge rakenduse tegelik autor, ja et rakenduse arendajaks ei ole Stuudium. Rakenduse nimes ega logos ei tohi kasutada Stuudiumi nime ega logo.

  • Sinu rakendus ei tohi kasutajalt otse küsida tema Stuudiumi kasutajanime / salasõna. Kasutaja tuvastamine toimub läbi Stuudiumi veebilehe. Rakendusel ei ole lubatud sisselogimise käigus talletada kasutaja parooli.

  • Kui sinu rakendus edastab kasutaja andmeid kolmandatele osapooltele, peab selleks olema kasutaja selge nõusolek. (Näiteks ei tohi rakendus kasutaja hindeid kasutaja nõusolekut saamata kellelegi teisele edastada.)

  • Kui tegu on veebirakendus, peab läbivalt (st: mitte vaid sisselogimislehel) olema kasutuses turvaline https ühendus.

  • Registreerimisel saadud CLIENT_SECRET võti tuleb hoida salajas; võtit tohib kasutada vaid registreeritud rakendus.